შპს ჯეოსთილი
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC

მტკიცე საფუძველი ნებისმიერი პროექტისთვის

ხარისხი > მოგზაურობა ხარისხისკენ

 

2010 წელს შპს ჯეოსთილმა დაიწყო კომერციული წარმოება, მაღალხარისხიანმა ინფრასტრუქტურამ და ტექნიკური პერსონალის უნარმა ,საკმაოდ მოკლე ვადაში , შეძლო ხარისხის სფეროში ნიშის მოპოვება, როგორც შიდა, ასევე ექსპორტის ბაზრის სეგმენტში.


LRQA ISO 9001:2008 პროდუქციის დამტკიცების სერთიფიკატის გადმოტვირთვისთვის, დააჭირეთ ლოგოზე

განვითარება დაიწყო ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის ჩამოყალიბებით და ISO 9001:2008 სერთიფიკატის მოპოვება იყო პრიორიტეტული მიზანი პირველ ეტაპზე. 2011 წლის ივლისში მიზანი იქნა მიღწეული.

 

TSE TS708:2010 პროდუქციის დამტკიცების სერთიფიკატის გადმოტვირთვისთვის, დააჭირეთ ლოგოზე

ხარისხის გაუმძობესება არის უწყვეტი პროცესი და 2011 წლის დეკემბრის ბოლოს კომპანია გადავიდა ახალ მნიშვნელოვან ეტაპზე, ე.გ, TSE სერტიფიკატი არმატურის წარმოებისთვის TS 708:2010 შესაბამისად.

2011 წლის დეკემბერში ჩვენ დავიწყეთ არმატურის აკკრედიტირებული წარმოება 8მმ-32მმ დიამეტრის მარკა B420B და B420C S708:2010 სტანდარტის შესაბამისად.


UK-CARES BS4449:2005 პროდუქციის დამტკიცების სერთიფიკატის გადმოტვირთვისთვის, დააჭირეთ ლოგოზე

 

გაუმჯობესებას არ აქვს საზღვარი და ჩვენ გაუერებლად მივესწრაფებით საუკეთესოსკენ. შემდეგი და, ალბად, ყველაზე უმნიშვნელოვანესი ეტაპი იყო სერთიფიკატის მოპოვება. ჯეოსთილი იყო აკრედიტებული UK Cares-სით 8მმ-32 მმ არმატრუს წარმოებისთვის. 2012 წლის მაისში მარკა B500B BS4449:2005 სტანდარტის შესაბამისად

 

 


UK-CARES BS EN ISO 9001:2008 პროდუქციის დამტკიცების სერთიფიკატის გადმოტვირთვისთვის, დააჭირეთ ლოგოზე

 

ამავე დროს, 2012 წლის მაისში კომპანიამ გაიარა აკრედიტაცია UK CARES BS EN 9001:2008 სტანდარტის შესაბამისად. ამან იქონია ორმაგი გავლენა ხარისხის მართვის სისტემაზე და შეიტანა დიდი წვლილი ხმს–ში და პროდუქციის ხარისხში.


TSE TS708:2010 პროდუქციის დამტკიცების სერთიფიკატის გადმოტვირთვისთვის, დააჭირეთ ლოგოზე

2013 წლის ივლისში ჩვენ გავაფართოვეთ ჩვენი პროდუაციის ნომენკლატურა და გავიარეთ TSE აკრედიტაცია შემდეგი მარკებისთვის:

8 მმ 32მმ მარკა B420B TS708:2010 სტანდარტის შესაბამისად
8 მმ 32მმ მარკა B420C TS708:2010 სტანდარტის შესაბამისად .
8 მმ 32მმ მარკა S420 TS708:2010 სტანდარტის შესაბამისად

 

ისბ IS 1786:2008 პროდუქციის დამტკიცების სერთიფიკატის გადმოტვირთვისთვის, დააჭირეთ ლოგოზე

2013 წლის დეკემბერში, ჯეოსთილმა მიაღწია კიდევ ერთ წარმატებას რადგან მოიპოვა ინდური სტანდარტების ბიუროს ISI მარკირება

8 მმ 32მმ მარკა Fe500 IS: 1786:2008 სტანდარტის შესაბამისად
8 მმ 32მმ მარკა Fe500D IS: 1786:2008 სტანდარტის შესაბამისად