შპს ჯეოსთილი
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC

ჩვენი ხალხი - ჩვენი სიძლიერეა

კომპანია > მენეჯმენტი

დირექტორთა საბჭო

  ბ-ნი ჰარდიფ სინგჰი                    ბ-ნი ჯასპალ სინგჰი                            ბ-ნი ბ. საჯივი

 

ბ-ნი ჰარბჰაჯან სინგჰი

ბ-ნი ჯემალ ინაიშვილი

ბ-ნი რაჯივ პაი


ხელმძღვანელთა ჯგუფი

ბ-ნი რ. პატნაიკი  - ვიცე-პრეზიდენტის ასისტენტი

ბ–ნი პ.კ. სარკარი – ხარისხის უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

ბ-ნი ჯაიაბალი პანირსელვამ  - ფოლადსადნობი საამქროს უფროსი

ბ-ნი ონკერ ბურმანი - ტექნიკური პროეკტების უფროსი

ბ-ნი პ.კ. სინგჰი- საგლინავი საამქროს მენეჯერი

ბ-ნი პაატა მუჯირი - მარკეტინგის უფროსი

ბ-ნი რაჯენდრა პალი - ჟანგბადის საამქროს უფროსი

ბ-ნი ანურაგი შრივასტავა  - ფინანსური მენეჯერი