შპს ჯეოსთილი
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC

პირველი UK Cares და TSE აკრედიტირებული კომპანია კავკასიაში

ხარისხი > ჯმის

ეოსთილის ართვის ნტეგრირებული ისტემა (GIMS) - ერთი შეხედვით.

ჯეოსთილის მართვის ინტეგრირებული სისტემა (GIMS)შეიცავს მართვის შემდეგ სისტემებს:

1. ხმს-თვის :- ISO 9001:2008 - განხორციელებულია 2011 წლიდან

2. გარემოს დაცვისთვის:ISO 14001:2004 - განხორციელების პროცესშია

3. ჯამრთელობას და უსაფრთხოებისთვის: OHSAS 18001:2007 - განხორციელების პროცესშია

2011 წლის მაისის თვიდან ჯეოსთილი არის აკრედიტირებული ISO 9001:2008-თი LRQA, თურქეთი.

LRQA ჩაატარა დეტალური გამოკვლევა ყველა იმ პრობლემის რაც შეეხებოდა ISO14001:2004 and OHSAS 18001:2008 და 2014 წლის ბოლოსთვის ჩვენ ვაპირებთ მივიღოთ ISO 14001 და OHSAS 18001 სესთიფიკატებს .

ჯანმრთელობა

24 საათის განმავლობაში 7 დღე კვირაში კომპანიის ექიმი არის ხელმისაწდომი, რათა უზრუნველყოს თანამშრომლების ჯანმრთელობის და კეთილდღეობის ფაქტორები.

უსაფრთხოება

შპს ჯეოსტილი უზრუნველყოფს მისი აქტიური კადრების უყწვეთ სწავლებას, განათლებას და განვითარებას მთელი წლის განმავლობაში. ეს არის მიმდინარე პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს შემდეგ პარამეტრებს ...

  • რისკების შეფასება და კომპეტენტური პერსონალის მიერ სახიფათო მომენტების იდენტიფიცირება .
  • სამუშაო ინსტრუქცია და უსაფრთხოების PPE ყველა კრიტიკული მოწყობილობები.
  • კომუნიკაცია, თანამშრომლების ჩართულობა და მომზადება.
  • გაზომვადი უსაფრთხოების მიზნები მონიტორინგი პროგრესის დაარსება, რეგულარული აუდიტი და ანგარიშგება
  • პირველი დახმარების და ხანძარსაწინააღმდეგო კომპლექტები ექსტრემალური შემთხვევებისთვის.
  • √ ამ პოლიტიკის წარმატებისთვის საჭიროა ყველა თანამშრომლის ჩართულობა და ერთგულება
  • Success of this Policy requires the involvement and commitment of every employee.