შპს ჯეოსთილი
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC

ქართული სიმტკიცე ჯეოსთილში

კომპანია > გასაღების ბაზარი

  • თითოეული შეკვრის უნიფიცირებული სიგრძე შეადგენს 12 მეტრს.
  • თითოეული შეკვრა ხუთ ადგილას არის თანაბრად შეკრული მავთულით/ არმატურით, რათა თავიდან ავიცილოთ შეკვრის გახსნა.
  • ორი შეკვრა არის ერთად შეკრული და აქვს დამაგრებული ორი გლინულის კაუჭი ადვილი და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის/ დასაწყობებისთვის.
  • თითოეული შეკვრა შეიცავსღერების ფიქსირებულ  რაოდენობას, რათა ვუზრუნველყოთ გარანტირებული ღერების რაოდენობა ჩვენ საპატიო მომხმარებელს.
  • სწრაფი მიწოდების ციკლი უზრუნველყოფს მინიმალურ დაგვიანებას მოხმარეის ადგილზე.

 

 

 

 

 

კომპანია აკმაყოფოლებს სამშენებლო ინდუსტრიის მზარდ მოთხოვნებს ძირითადად საქართველოში, სომხეთში, უზბეკეთში, ყაზახეთში, თურქმენეთში, დასავლეთ ევროპისა და ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობის ქვეყნებში.