GeosTeel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC

Herhangi bir proje için güvenilir temel

Quality > Kalite toplu bir bakış

  "GEOSTEEL" PROSES ÖZELLİKLERİ

 

"GEOSTEEL" KALITE GARANTISI 

 • Çok  temiz kimyasal bileşim ve karbon eşdeǧeri kontrol edilir.
 
 • Ürünün her metresinde aynı mekanik özellikler garanti edilir.
 • Kaynaklanabilirlik ilave olarak artar.
 • Ark ocağı ve pota ocağında çift işlem sonrasında çelikteki kükürt ve forfor uzaklaştırılır.
 
 • Ilave anti-korozyon  nitelikleri karakterize edilir 

 • En son teklonoji olan Termaks(temperleme) kullanılarak hızlı ısıl işlemle çeliğin mekanik özellikleri geliştirilir. 
 
 • Çeliğin her metresinde aynı metalurjik ve mekanik özellikler saglanır.Ekstra akma(Re) ve uzaman mukavemeti(Agt)
 • Ekstra bükülebilme özelliği saglanır.

 • Yüksek akma sınırı (Re) ve Yüksek Uzama sınırı(Agt)
 
 • En yüksek  depreme dayanikliliǧi garanti edilir
 • Yüksek çekme sınırı(Rm)

 
 • Yüksek kalitede inşaat yapılması için daha az çelik kullanılmasına olanak verir.
 • Uluslararasi olarak kabul edilen nervür yapısıyla çeliğin beton ile  daha fazla yapışması sağlanır ve yüksek yüzey alanı garanti edilir(fR)
 
 • Çelik ile beton arasında mükemmel yapışma saglanır.

 • Yüksek teknolojide test labaratuvarları ile kalite kontrolünün ve güvenilirliğin devamlılığı sağlanır. 
 
 • Kalite garanti edilir

Copyright © 2011 GeoSteel LLC. All Rights Reserved.


MaximalStudio
Share Icons facebook linkedintwitter