შპს ჯეოსთილი
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC

მტკიცე საფუძველი ნებისმიერი პროექტისთვის

ხარისხი > ხარისხის მიმოხილვა

ჯეოსთილის მასალის თვისებები

 

ჯეოსთილის ხარისხის გარანტია

 • მაქსიმალურად სუფთა ფოლადი  ქიმიური შემადგენლობის და ნახშირბადის ექვივალენტის მკაცრი კონტროლით
 
 • ანაბარი  მექანიკური თვისებები არმატურის ღეროს მთელ სიგრძეზე
 • ამატებით შედუღებითი თვისებები
 • EAF და LRF–ში ორმაგი   დამუშავების პროცესი ეფექტურად  აშორებს ფოსფორს''P" და გოგირდს  "S"
 
 • ამატებითი ანტიკოროზიული თვისებები
 • მოწინავე თმდ ხაზი "თერმაქსი" უზრუნველყოფს ეფექტურ "გაციების და თვით–წრთობის“ (QST)" პროცესს. 
 
 • ანაბარი მექანიკური და მეტალურგიული თვისებები არმატურის ღეროს თითოეულ მეტრში
 • ამატებითი დენადობის ზღვარი (Re) და წელვადობა (Agt)
 • ამატებითი ღუნვადობა
 • დამატებითი დენადობის ზღვარი (Re) და  წელვადობა (Agt)   
 
 •  ზრუნველყოფს მაღალ სეისმომედეგობას
 •  დამატებითი ჭიმვადობის ზღვარი (Rm
 
 • ზრუნველყოფს კონსტრუქციის  სიცოცხლის მაქსიმალური ხანგრძლივობისთვის ფოლადის მინიმალურ გამოყენებას 
 •  საერთაშორისოდ მიღებული სპეციფიკაცია უზრუნველყოფს  წიბოების ზომას და განლაგებას, რაც უზრუნველყოფს უფრო მეტ მოჭიდების ფართობს (fR)
 
 • ზრუნველყოფს ძლიერ მოჭიდულობას ფოლადის არმატურისა და ბეტონს შორის (დამატებითი მოჭიდება).
 • უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ხარისხის უზრუნველყოფის ლაბორატორია უზრუნველყოფს პროდუქციის ხარისხის მკაცრ კონტოლს    
 
 • არისხის გარანტია