შპს ჯეოსთილი
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC
GeoSeteel LLCGeoSeteel LLC

თქვენ აშენებთ, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ სიმტკიცეს

კომპანია > მოწყობილობა-დანადგარები

ფოლადის დნობა

 • "ქიმიური შემადგენლობის საუკეთესო კონტროლისათვის ასეთი " თვითნაბადი" მასალები, როგორიცაა HBI ან/და ჯართთან ერთად თავსთდება ელექტრორკალურ ღუმელში (EAF).
 • ფოლადსადნობი საამქრო (SMS) აღჭურვილია ელექტრორკალური ღუმელით (EAF),ციცხვი ღუმელით (LRF) და უწყვეტიჩამოსხმის დანადგარით (CCM)
 • HBI და/ან DRI დნობა ხდება EAF–ში ელექტრორკალითა და ჟანგბადის შემბერველის თანხლებით. დნობისსემდეგ ჟანგბადის დახმარებით ფოლადს სცილდება ფოსფორი, რომელიც წარმოადგენს უპერველეს მავნე ნივთიერებას ფოლადისთვის და აქ იწყება გასუფთავენის პირველი ეტაპი.
 • ელექტრორკალურ ღუმელში გამდნარი, წიდისაგან თავისუფალი თხევადი ფოლადი EBT (ექსცენტრიული ძირიდან ) ჩამოსხმის საშუალებით იგზავნება LRF გასუფთავების მეორე ეტაპისთვის (ორმაგი გასუფთავება).
 • LRF–ში აღმდგენელის მეშვეობით თხევად ფოლადს ასუფთავებენ და შემდეგ უმატებენ ქიმიურ დანამატებს და ფეროშენადნობებს და სასურველი ქიმიური შემადგენლობის მისაღებად და სხვა არასასურველი ელემენტების, მაგ. გოგირდის მოსაცილებლად.
 • ინერტული არგონის აირის დახმარებით გასუფთავებული ფოლადი ხდება ერთგვაროვანი და ულტრეასუფთა. LRF–ში დასუფთავების შემმდეგ თხევადი ფოლადი იგზავნება CCM–ში ნამზადების ჩამოსასხმელად.
 • CCM–ში ულტრასუფთა, ერთგვაროვანი ფოლადი იცხმება ნამზადებში, რომლებიც, თავის მხრივ, იგზავნება საგლინავ საამქროში არმატურის საწარმოებლად.

 

ელექტრო რკალური ღუმელი

 • 35 ტ ტევადობის სფერულ ძირიანი ღუმელიგარეცენტრული ჩამოსხმის სისტემით
 • ტრანსფორმატორი, სიმძლავრით 20 მვა
 • კარებსა და გვერდით კედელზე დამონტაჟებული ჟანგბადის მიმწოდებელი სისტემა
 • ნახშირბადის ინჟექტორი
 • ტემპერატურის საზომი ხელსაწყო და სინჯის ამღები მოწყობილობა

ციცხვი ღუმელი

 • ტევადობა 40 ტ
 • ტრანსფორმატორი, სიმძლავრით 6.5 მვა
 • არგონით გასუფთავების უწყვეტი სისტემა
 • მავთულის მიმწოდებელი დანადგარი
 

ჰაერის დაბინძურების საწინააღმდეგო უახლესი სისტემა (გამონაბოლქვის გამწოვი სისტემა)

 • ცენტრიდანული გამწოვი ვენტილიატორი
 • გამონაბოლქვის გაწოვის მოცულობა 480,000 მ3/სთ
 • ფილტრაციის ზონის ფართობი 7000 მ2
 • გამონაბოლქვის კონცენტრაცია L< 50 მგ./ნმ3

ნამზადის ჩამომსხმელი

 • რკალური ტიპის ორ ნაკადიანი ჩამომსხმელი
 • ჩამოსხმის რადიუსი 6/12 მეტრი
 • შუალედური ჩამოსხმის ციცხვი, ტევადობით 5 ტ
 • ჩამოსხმის ფხვნილი
 • მეორადი გაციების დანადგარი (იმართება პროგრამირებული რეგულატორით)
 • ნამზადის ზომა 130 X 130 მმ

საგლინავი საამქრო

 • ნამზადები იტვირთება ბუნებრივ გაზზე მომუშავე მეორადი გახურების მიმწოლო ტიპის ღუმელში, საიდანაც ნამზადი მიეწოდება საგლინ დგანზე არმატურის საწარმოებლად.
 • სამშენებლო არმატურა იწარმოება სრულიად ავტომატიზირებული იტალიური საგლინი დგანის მეშვეობით.
 • შესაძლებელია ყველა ზომის არმატურის გაგლინვა კლიენტის შეკვეთის შესაბამისად.
 • დეტალური ინფორმაცია ზომების და მარკა/კლასის შესახებ სეგიძლიათ იხილოთ "ჯეოსთილის პროდუქციის კატალოგი".
 • თანამედროვე სათვლელი და შემფუთავი სისტემა უზრუნველყოფს არმატურის ღერების ერთი და იგივე რაოდენობის ყოველ შეკვრაში კონკრეტული ზომისა და ფუთის შესაბამისად
 • მაღალი ხარისხის ნამზადი დათანამედროვე იტალიური ტექნოლოგიის საგლინავი დგანი "თერმაქს "QST" ( წრთობა და თვითწრთობა ) პროცესით უზრუნველყოფს ყველა ქიმიური, მექანიკური და მეტალურგიულითვისებების თანაბარ განაწილებას.

საგლინავი საამქრო

 • 575 დიამეტრის მქონე პირველადი დამუშავების სამგლინიანი ვერტიკალური დგანი (დამზადებულია იტალიაში
 • 15 უჯრიანი სწორხაზოვანი საგლინავი დგანი (დამზადებულია იტალიაში)
 • გლინვის სიჩქარე 12.5 მეტრი/წთ
 • ბუნებრივ აირზე მომუშავე მეორადი გახურების ღუმელი, სიმძლავრით 35 ტ/სთ
 • არმატურის თერმომექანიკურად დასამუშავებელი სისტემა (დამზადებულია იტალიაში)
 • მაცივარი (დამზადებულია იტალიაში)
 • ცივი არმატურის საჭრელი დანები (დამზადებულია იტალიაში
 • შემფუთავი და ამწონი დანადგარი (დამზადებულია იტალიაში)
 • დიამეტრები 8-32 მმ

ჰაერგამყოფი საამქრო

 • კრიოგენური ჰაერგამყოფი საამქრო
 • ჟანგბადის წარმოება 1,500 ნ.მ3/სთ, 99.6 %-ით წმინდა ჟანგბადი
 • აზოტის წარმოება 1,200 ნ.მ3/სთ, <100 მემილიონედი ნაწილი
 • არგონის წარმოება 30 ნ.მ3/სთ, შემადგენლობა 99.999 %

 

მექანიკური საამქრო

მთლიანად დაკომპლექტებულია დეტალების დასამზადებელი და დასამუშავებელი მანქანები, კბილ საჭრელი მოწყობილობა-დანადგარები

 • ფურცლის საღუნი / საგლინი ჩარხი, (სისქე 16 მმ-მდე)
 • ფურცლის სასწორებელი ჩარხი, (სისქე 25 მმ-მდე)
 • უნივერსალური სახარატო ჩარხები
 • ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საფრეზი დანადგარები
 • შიდა მრგვლად სახეხი და ბრტყლად სახეხი ჩარხები
 • კბილ საჭრელი მანქანა და ინდექსაციის მოწყობილობა
 • ვერტიკალური სახარატო ჩარხი.

სხვა საშუალებები

 • ხიდურა ამწე, ტვირთ-ამწეობით 3-75 ტ;
 • ჯოჯგინა ამწე, ტვირთ-ამწეობით 16 ტ-მდე;
 • ელექტრონული სასწორი, ტვირთამწეობით 80 ტ-მდე; 50 ტონიანი ავტო ამწე;
 • მთლიანად დაკომპლექტებული მექანიკური საამქრო ყველა სახის ფაბრიკაციისთვის და დეტალების დამუშავებისთვის.